มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง

มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง


In ancient times, the Flower Goddess dies after giving birth to a daughter. Before she passed, she fed her daughter the Unfeeling Pill, ordered her subordinates to keep the girl’s birth story a secret and to imprison her within Shui Jing for 10,000 years. The girl’s name is Jin Mi. 4,000 years later, the Heavenly Emperor’s second son, Xu Feng, was entrapped by someone and mistakenly entered Shui Jing. He was saved by the ignorant Jin Mi. After living together for 100 years, Xu Feng gradually developed feelings for Jin Mi. Someone close to them wants to use those feelings for their own benefit.

นักแสดง: Luo Yunxi, Deng Lun, Yang Zi,Chen Yu Qi

ปีที่ฉาย: 2018

เวลา:

Soundtrack S(T) มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 01

ดูแล้ว 1603 ครั้ง
Tag: ดูการ์ตูน มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง, ดูอนิเมะ, ดูอนิเมะออนไลน์, อนิเมะ, พากย์ไทย, ซับไทย

เสียงไทย

มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 01 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 02 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 03 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 04 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 05 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 06 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 07 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 08 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 09 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 10 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 11 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 12 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 13 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 14 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 15 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 16 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 17 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 18 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 19 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 20 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 21 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 22 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 23 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 24 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 25 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 26 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 27 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 28 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 29 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 30 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 31 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 32 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 33 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 34 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 35 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 36 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 37 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 38 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 39 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 40 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 41 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 42 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 43 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 44 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 45 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 46 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 47 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 48 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 49 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 50 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 51 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 52 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 53 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 54 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 55 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 56 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 57 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 58 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 59 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 60 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 61 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 62 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 63END

Soundtrack S(T)

มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 01 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 02 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 03 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 04 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 05 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 06 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 07 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 08 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 09 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 10 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 11 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 12 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 13 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 14 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 15 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 16 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 17 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 18 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 19 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 20 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 21 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 22 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 23 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 24 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 25 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 26 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 27 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 28 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 29 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 30 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 31 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 32 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 33 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 34 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 35 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 36 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 37 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 38 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 39 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 40 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 41 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 42 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 43 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 44 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 45 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 46 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 47 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 50 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 51 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 52 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 53 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 54 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 55 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 56 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 57 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 58 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 59 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 60 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 61 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 62 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 48-49 มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง - EP 63 END

AKAANIME.COM คือเว็บ ดูอนิเมะออนไลน์ เว็บไซต์การ์ตูนอนิเมะ ที่รวมหนังแนวอนิเมะจากทุกประเทศ ทั้งที่ฉายอยู่ปัจจุบัน อาทิเช่น อนิเมะซีรีส์, อนิเมะภาพยนต์, ANIME อนิเมะพากษ์ไทย​, ANIME ซับไทย, การ์ตูนออนไลน์อนิเมะที่จบแล้ว และ อนิเมะยังไม่จบ (กำลังฉาย) ผ่านเว็บของเราได้แบบฟรีโดยไม่เป็นสมาชิก อัพเดทอนิเมะใหม่ทุกตอนก่อนใครทุกวัน

© 2020 AkaAnime | อนิเมะออนไลน์ ดูอนิเมะ ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากษ์ไทยซับไทย SUB-THAI All Rights Reserved.